Digitalizace a speciální fotopráce

Skenování filmů

Skenování negativů, diapozitivů a černobílých filmů provádíme na stroji Frontier 570 výhradně při 24 bitové barevné hloubce, v barevném modelu RGB, do obrazových formátů JPG* a TIFF**. Při zadání zakázky si můžete zvolit rozlišení (kvalitu skenování). To je odstupňováno do několika úrovní - "programů". Filmy musí být čisté. Diapozitivy v rámečcích nesmí být chráněny přídavnou fólií či slídou. Při skenování neprovádíme úpravy density ani barevné korekce.

Ceník skenování - kinofilm a svitkový film do 6x9.

(Max. do 5 pracovních dnů)

    Program A6  (10x15/13x13)

JPEG (TIFF +50%)

cca     1/6 MB

6,00

Kč/políčko

    Program A5  (15x23/15x15)

JPEG (TIFF +50%)

cca   3/14 MB

9,00

Kč/políčko

    Program A4  (20x30/20x20)

JPEG (TIFF +50%)

cca   5/25 MB

15,00

Kč/políčko

    Program A3  (30x46/30x30)

JPEG (TIFF +50%)

cca 12/58 MB

25,00

Kč/políčko

 Výhodné balíčky (vyvolání filmů a digitalizace)

Program A6 135/36 C41/E6 a ČB

110,- Kč/ 170,-kč

Program A6 120 C41/E6 a ČB 150,- Kč/ 210,-Kč
- určeno pro nejširší použití. Obsahuje: vyvolání negativu, digitalizace jpeg 10x15 cm 300DPi (1205x1795pixelů) a uložení na značkové CD-R Fujifilm.
Program A5 135/36 C41/E6 a ČB  220,- Kč/ 280,-kč 
Program A5  120  C41/E6 a ČB  260,- Kč/ 320,-kč 
- obsahuje: vyvolání negativu, digitalizace jpeg 15x23 cm 300DPi (1795x2693pixelů) a uložení na značkové CD-R Fujifilm.
Program A4  135/36  C41/E6 a ČB  330,- Kč/ 390,-kč 
Program A4  120 C41/E6 a ČB  370,- Kč/ 430,-kč 
- obsahuje: vyvolání negativu, digitalizace jpeg 20x30 cm 300DPi (2398x3390pixelů) a uložení na značkové CD-R Fujifilm

Poznámka: velikosti souborů se liší podle objektů na snímku. Velikost souboru záleží také na proporcích skenovaného políčka.

Skenování fotografií (nebo jiných transparentních a netransparentních předloh)
Na plošném skeneru EPSON Expression 1680 Pro se skenují fotografie pro pozdější reprodukci. Předlohy musí být čisté, zbavené nečistot a mastnot. Digitalizace probíhá v modelu RGB při barevné hloubce 8 bit/kanál. Zpravidla se skenuje v rozlišení odpovídající předloze v 300 DPi. Po dohodě s laborantem je možné skenovat i ve větším rozlišení (až 1200DPi).

Ceník skenování 
(Jakákoli předloha do velikosti A4+. max. 24 hod.)

od formátu A5 do formátu A4                                                                                               

 60,00 Kč

do formátu A5

30,00 Kč

Ukládání dat

Ceník ukládání dat (max. 1 hod.)

paušální poplatek za zpracování dat k vypalování

 50,00 Kč

vypalování souborů na CD-R

20,00 Kč

vypalování souborů na DVD+R

40,00 Kč