Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.Úvodní ustanovení

 

1.Společnost light Q s.r.o., IČ: 271 75 979, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Uralská 687/3, PSČ 16000, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102077 (dále jen „light Q“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

 

a)vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi light Q jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím při prodeji zboží (zejména fotografické techniky) prostřednictvím internetového obchodu light Q, a

 

b)vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavřené mezi light Q jako zhotovitelem a zákazníkem jako objednatelem při zhotovení díla (vyvolávání filmů a fotografií, digitalizace a speciální fotopráce, velkoplošný tisk, tvorba fotoknih, fotokalendářů atp.)

 

kupní smlouva a smlouva o dílo jsou dále v textu těchto VOP společně označeny jako „smlouva

 

2.Kontaktní údaje light Q jsou následující:

 

Obchodní firma: light Q s.r.o.

IČ: 271 75 979

DIČ: CZ027175979

Sídlo: Praha 6 - Bubeneč, Uralská 687/3, PSČ 16000

Zapsaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 102077

Telefon: +420 602 790 087; +420 233 331 262

Emailová adresa: info@lightq.cz

dotazy@lightq.cz

objednavky@lightq.cz

Adresa internetového obchodu: www.lightq.cz

 

Objednávat přes internetový obchod je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Digitální sběrna fotografií FOTOSBĚRNA LIGHT Q: http://fotosberna.lightq.cz

 

Kamenná prodejna light Q – prodej fotografické techniky

 

Adresa: Lazarská 15/7 (pasáž Vlasty Buriana), 110 00 Praha 1

Otevírací doba: pondělí–čtvrtek: 9:00 – 18:00 hod

pátek: 9:00 – 16:00 hod

 

Provozovna Ultralab & syn – profesionální fotografická laboratoř

 

Adresa: Vladislavova 2, 110 00 Praha 1

Otevírací doba: pondělí–pátek 9:00 – 19:00 hod

sobota: 9:00 – 14:00 hod

Email: www.ultralab.cz

Emailová adresa: ultralab@ultralab.cz

Telefon: +420 602 946 541; +420 222 517 289

 

3.Zákazník může být buď spotřebitel nebo podnikatel. Pro účely těchto VOP se spotřebitelem rozumí každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“). Podnikatelem se rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován také každý, kdo uzavírá kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Podnikatel“).

 

4.Ustanovení obsažená v těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o dílo. Ustanovení obsažená v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo odchylná od těchto VOP mají před VOP přednost.

 

5.V případě změny VOP se na příslušnou smlouvu vztahují VOP platné a účinné ke dni odeslání objednávky zákazníka.

 

6.Veškeré otázky, které nejsou upraveny VOP nebo písemně dohodnuty ve smlouvě mezi light Q a zákazníkem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

 

II.Upozornění před uzavřením smlouvy

 

1.Informace o produktech v katalogu internetového obchodu light Q mají pouze ilustrativní charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Pokud k některému zboží nebo ke službám není uvedeno dostačující množství informací, je zákazníkovi za účelem doplnění informací k dispozici k tomu určený formulář pro komunikaci s lightQ na www.ultralab.cz nebo e-mail ultralab@ultralab.cz (pro poskytování fotoslužeb) a info@lightq.cz nebo dotazy@lightq.cz (pro prodej fotografické techniky).

 

2.Ceny uvedené v katalogu produktů na stránkách internetového obchodu www.lightq.cz a ceny uvedené u služeb na stránkách www.ultralab.cz a www.fotosberna.lightq.cz jsou platnými aktuálními ceníkovými cenami (dále jen „ceníkové ceny“). light Q si vyhrazuje právo zahajovat, měnit či ukončovat různé slevy, akce, či výprodeje, v takovém případě jsou ceny označeny jako „akce“, „akční cena“ nebo „speciální akční cena“. Ceníkovou cenou se v tomto případě rozumí cena uvedená jako „původní cena“. Závazné jsou vždy ceny uvedené v okamžiku, kdy zákazník odesílá objednávku, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH. Cena nezahrnuje náklady na doručení zboží, není-li uvedeno či dohodnuto jinak.

 

3.Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

 

4.Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

5.Každá přijatá a light Q potvrzená objednávka je pro smluvní strany závazná.

 

6.Podle zákona o evidenci tržeb je light Q povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

7.Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám.

 

 

III.Uzavření smlouvy

 

1.Objednávat zboží či zhotovení díla u light Q je možní následujícími způsoby:

 

a)Prodej fotografické techniky

  • ·prostřednictvím objednávkového formuláře na www.lightq.cz
  • ·elektronickou poštou na adrese objednávky@lightq.cz
  • ·osobně v kamenné prodejně na adrese Lazarská 15/7, 110 00 Praha 1

 

b)Zhotovení díla v oblasti fotoslužeb

  • ·Prostřednictvím objednávkového formuláře na www.fotosberna.lightq.cz (zhotovení fotografií)
  • ·elektronickou poštou na adrese ultralab@ultralab.cz
  • ·osobně v provozovně Ultralab & syn na adrese Vladislavova 2, 110 00 Praha 1

 

2.Pro objednání fotografické techniky prostřednictvím objednávkové formuláře vyplní zákazník objednávkový formulář dostupný na internetových stránkách obchodu www.lightq.cz. Pro objednávku zhotovení fotografií prostřednictvím objednávkového formuláře vyplní zákazník objednávkový formulář na internetových stránkách www.fotosberna.lightq.cz.

 

3.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

  • ·objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku)
  • ·způsobu platby a vybraném způsobu doručení
  • ·nákladech spojených s doručením objednávaného zboží
  • ·údaje o kupujícím

 

4.Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Light Q po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu, kterou zadal zákazník v objednávce. Okamžikem potvrzení objednávky zákazníka je smlouva uzavřena.

 

5.Light Q si vyhrazuje právo na zrušení smlouvy pro následnou nemožnost plnění z důvodu nedostupnosti zboží či z jiných objektivních důvodů, pro které nebude možné zboží dle smlouvy zákazníkovi dodat či zhotovit dílo. Light Q bude v takovém případě zákazníka bezodkladně informovat o zrušení smlouvy. V případě, že již zákazník uhradil kupní cenu (cenu díla) za zboží, bude mu tato bezodkladně vrácena zpět na účet, ze kterého byla uhrazena.

 

6.Light Q je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny atp.) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 

IV.Dodání zboží, platební podmínky

 

1.Předmět koupě či zhotovené dílo (dále jen „zboží“) je dodáváno na území České a Slovenské republiky.

 

2.Zboží bude zákazníkovi doručeno jedním z následujících způsobů doručení dle volby zákazníka:

a)přepravní společností určenou light Q,

b)osobním odběrem v provozovně light Q (podle předmětu plnění). Převzít zboží je oprávněn pouze zákazník nebo jím písemně zmocněná osoba. Light Q má právo ověřit totožnost osoby, která objednané zboží vyzvedává, a to z občanského průkazu nebo cestovního pasu.

 

3.Kupní cenu či cenu díla (dále jen „kupní cena“) zboží lze uhradit:

a)dobírkou

b)hotově na prodejně

c)kartou na prodejně

d)převodem na bankovní účet (v takovém případě je zboží odesíláno až po připsání částky na účet prodávajícího)

 

4.Light Q tímto informuje zákazníka, že objednané zboží nelze platit platební kartou. Platební kartu lze uhradit kupní cenu pouze při osobním odběru v prodejně či provozovně light Q.

 

5.S kupní cenou je zákazník povinen zaplatit light Q také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

 

6.Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví light Q.

 

7.Zákazník bere na vědomí, že light Q nemůže ovlivnit konkrétní čas dodání zboží přepravní společností ani delší dobu dodání.

 

8.Zákazník je povinen při dodání zboží přepravní společností v přítomnosti kurýra zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození vnějšího obalu) podle přiloženého přepravního listu. V případě poškození obalu zásilky je zákazník povinen zkontrolovat obsah zásilky v přítomnosti kurýra. Pokud je doručované zboží poškozené, sepíše zákazník s kurýrem přepravní společnosti protokol o převzetí s popisem poškození zásilky. Zákazník je rovněž v takovém případě oprávněn odmítnout převzetí zásilky.

 

9.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno do 48 hodin oznámit light Q a rovněž zaslat i protokol o převzetí s popisem poškození zásilky.

 

V.Odstoupení od kupní smlouvy

 

1.V případě, že zákazník je spotřebitelem a kupní smlouva byla uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo nemá zákazník v souvislosti s uzavíráním smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení fotografií.

 

2.Kupní smlouva je uzavírána prostředky komunikace na dálku, je-li uzavírána telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře.

 

3.Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy (i) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, (ii) o dodávce zboží, u kterého použitím dojde ke spotřebování části jeho hodnoty (např. náplně do tiskáren), (iii) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal.

 

4.Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využít formulář odstoupení od smlouvy, který je ke stažení ZDE. Odstoupení od kupní smlouvy (vyplněný formulář) může zákazník zaslat na adresu provozovny light Q Lazarská 15/7 (pasáž Vlasty Buriana), 110 00 Praha 1.

 

5.V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být light Q vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží light Q, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklým způsobem (poštovní zásilkou). Zákazník může vrátit zboží rovněž v prodejně light Q Lazarská 15/7 (pasáž Vlasty Buriana), 110 00 Praha 1.

 

6.V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí light Q peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to na bankovní účet uvedený zákazníkem v odstoupení od smlouvy. Light Q vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Light Q není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

 

7.Zákazník odpovídá light Q za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je light Q oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

 

8.Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi light Q a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k dostoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit light Q i poskytnutý dárek.

 

VI.Práva z vadného plnění

 

1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

2.Light Q odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy zákazník zboží převzal:

 

a)zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které light Q nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití light Q uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.Předchozí odstavec tohoto článku smlouvy se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

4.Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. O právech zákazníka jako objednatele z vadného plnění platí obdobně níže uvedená ustanovení týkající se kupní smlouvy. Pojmem zboží se v níže uvedených ustanoveních rozumí i dílo.

 

5.Light Q odpovídá za vady vzniklé v době 24 měsíců od převzetí.

 

6.Pro případ kupní smlouvy, je-li zákazníkem spotřebitel a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.Práva z vadného plnění („reklamace“) uplatňuje zákazník u light Q na adrese jeho sídla Praha 6 - Bubeneč, Uralská 687/3, PSČ 16000 nebo v jeho provozovně (prodejně). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy light Q obdržel od zákazníka reklamované zboží a zákazník sdělil light Q vytýkanou vadu zboží.

 

8.O přijetí reklamace bude sepsáno písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.

 

9.Zákazník může požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

a)odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b)bezplatné odstranění vady opravou;

c)přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d)vrácení kupní ceny nebo ceny díla na základě odstoupení od smlouvy.

 

10.Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

11.U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má zákazník nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (ceny díla).

 

12.Vadu je nutno uplatnit bezodkladně poté, co je vada zjištěna.

 

13.Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny (ceny díla) nebo neodstoupí od smlouvy, může light Q dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může light Q odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 

14.Neodstraní-li light Q vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny (ceny díla), anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu light Q.

 

15.Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může zákazník uplatnit právo na slevu ze sjednané ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

16.Light Q neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

17.Zákazník je povinen sdělit light Q, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu light Q je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

18.Nezvolí-li zákazník své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

19.Zákazník je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění reklamace. Zákazník předá či doručí zboží light Q nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace.

 

20.Light Q je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení zákazníkovi v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, light Q vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se zákazníkem písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má light Q stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

21.U oprávněné reklamace náleží zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

VII.Mimosoudní řešení sporů

 

1.Vzájemné spory mezi light Q a zákazníkem budou řešeny obecnými soudy.

 

2.Je-li zákazník spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.

 

3.Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím (zhotovitelem) vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího (zhotovitele) poprvé.

 

4.Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

VIII.Zpracování osobních údajů

 

1.Informace o zpracování osobních údajů zákazníků jsou předmětem samostatného dokumentu – Politiky ochrany soukromí, kterou naleznete ZDE.

 

 

IX.Závěrečná ustanovení

 

1.Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi light Q a zákazníkem se řídí občanským zákoníkem.

 

2.VOP jsou v tomto znění účinné od 5. prosince 2018.

 

3.VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách www.lightq.cz, www.fotosberna.lightq.cz a www.ultralab.cz.

 

4.Light Q je oprávněn kdykoliv VOP změnit, přičemž na příslušnou smlouvu se vztahují VOP účinné vždy ke dni odeslání objednávky ze strany zákazníka.

 

 

light Q s.r.o.