Vybavení

 

FujiFilmTechnické vybavení splňuje nejmodernější požadavky na kvalitu, rychlost, spolehlivost a ekologii. Všechny prostředky jsou průběžně modernizovány tak, abychom uspokojili co nejvyšší nároky - přání našich zákazníků. Zastoupena je především značka FUJIFILM, která díky zkušenostem a vývoji dokáže vyrobit bezkonkurenčně nejlepší dosažitelné nástroje pro zhmotnění Vašich představ v klasické i digitální fotografii.
Laboratoř již od roku 1999 splňuje přísná kritéria pro udržení značky kvality.

Základem barevného zpracování v naší laboratoři jsou vyvolávací průběhové stroje pro proces C41 a minilaby pro zpracování fotografií pozitivním procesem RA-4.


FUJIFILM FRONTIER 5700R

Všechny vyvolávací procesory poskytují pouze přípravné práce pro koncové zpracování filmů na minilabu z produkce firmy FUJIFILM FRONTIER LP 5700. Jeho produkce je na špičkové úrovni zpracování. Stroj je schopen výstupu až do velikosti 30x45 cm v 300DPi díky unikátní digitální technologii laserového printeru, exponujícího na barevný fotografický papír zpracovávaný fotochemickým procesem FUJI CP49S - ekvivalentem k RA4. Jedná se o modifikaci procesu, který je v současné době považován celosvětově za nejekologičtější vůbec. Minilab může být ovládán z několika pracovních stanic, v našem případě ze dvou digitálních a jedné analogové stanice, která je osazena dokonalým průběhovým skenerem, který je schopen skenovat filmy od velikosti 8x11 mm až do velikosti 6x9 cm, v rozlišení 300 dpi. Zařízení, kromě zpracování běžných negativů do formátu (135-120), umožňuje zhotovení fotografií z inverzních a čb. filmů ve shodné kvalitě. Skenování filmů probíhá v rozlišení až 5444x3649 bodů. Dalším vstupem jsou jakékoliv nosiče dat, od karet do digitálních fotoaparátů, až po internetové sběrny. Stroj provádí automatické korekce jevu červených očí a automatické retuše poškrábaného negativu. Jako velmi vhodný doplněk tohoto mimořádného minilabu se jeví tzv. KIOSEK pro samoobslužné zpracování vlastních fotografií. Jeho vlastnosti jsou shodné s vlasnostmi obslužných terminálů a výsledky jsou za pomoci minilabu dobré. S obsluhou kiosku Vám může pomoci i obsluha prodejny. ‹ skrýt více ›

FUJIFILM FRONTIER 5500

Všechny vyvolávací procesory poskytují pouze přípravné práce pro koncové zpracování filmů na minilabu z produkce firmy FUJIFILM FRONTIER LP 5500. Jeho produkce je na špičkové úrovni zpracování. Stroj je schopen výstupu až do velikosti 30x45 cm v 300DPi díky unikátní digitální technologii laserového printeru, exponujícího na barevný fotografický papír zpracovávaný fotochemickým procesem FUJI CP49S - ekvivalentem k RA4. Jedná se o modifikaci procesu, který je v současné době považován celosvětově za nejekologičtější vůbec. Minilab může být ovládán z několika pracovních stanic, v našem případě ze dvou digitálních a jedné analogové stanice, která je osazena dokonalým průběhovým skenerem, který je schopen skenovat filmy od velikosti 8x11 mm až do velikosti 6x9 cm, v rozlišení 300 dpi. Zařízení, kromě zpracování běžných negativů do formátu (135-120), umožňuje zhotovení fotografií z inverzních a čb. filmů ve shodné kvalitě. Skenování filmů probíhá v rozlišení až 5444x3649 bodů. Dalším vstupem jsou jakékoliv nosiče dat, od karet do digitálních fotoaparátů, až po internetové sběrny. Stroj provádí automatické korekce jevu červených očí a automatické retuše poškrábaného negativu. Jako velmi vhodný doplněk tohoto mimořádného minilabu se jeví tzv. KIOSEK pro samoobslužné zpracování vlastních fotografií. Jeho vlastnosti jsou shodné s vlastnostmi obslužných terminálů a výsledky jsou za pomoci minilabu dobré. S obsluhou kiosku Vám může pomoci i obsluha prodejny. ‹ skrýt více ›

FUJIFILM FP 363 SC

Kazetový průběhový vyvolávací procesor pro zpracování filmů negativním barevným procesem C-41. Všechny lázně jsou po průběhu vyvolávaného filmu průběžně regenerovány, a proto jeho výsledky jsou vždy stejné. Regeneraci provádí procesor sám podle výrobcem nastaveného algoritmu z kazet s regeneračními roztoky. Procesor není třeba napojit na vodovodní řad, koncová lázeň je lázeň stabilizační. Je spolehlivý a rychlý. Film je vyvolán během 8 minut (od sucha do sucha). V procesoru je možné vyvolávat filmy typu 110, 126, 127, 135, 120 a 220.

FUJIFILM FP 350

Vzhledem k velkému množství zakázek na vyvolání barevných negativních filmů bylo nutné naší fotolaboratoř vybavit dalším vyvolávacím procesorem. Procesor FUJIFILM FP 350 je jednoduchý průběhový procesor, který svou kapacitou pomáhá vyrovnávat potřebu vyvolání filmů. Vyvolává pouze filmy typu 110, 126, 127, APS a 135. Používá nalévanou provozní chemii, má dokonalý systém regenerace lázní. Jeho výkon a kvalita jsou standardně na velmi vysoké úrovni.

NORITSU QSF R410L-3C

Nejzatíženějším vyvolávacím procesorem v laboratoři firmy ULTRALAB & syn, je vyvolávací průběhový procesor na zpracování procesu E-6, tedy barevných diapozitivů. Zpracovává inverzní filmy (135-120) profesionálním procesem FUJIFILM PRO 6, ekvivalentu k standardu E-6. Kvalita procesu je průběžně senzitometricky kontrolována firemními testy tak, jako u ostatních strojů. Procesor pracuje se šestilázňovou chemií zn. Fujifilm PRO6, kde jsou chemikálie od sebe oddělené a mezi první vývojkou a převracecí lázní je prací voda. Všechny ostatní lázně jdou po sobě bez mezipraní. Je to z toho důvodu, že správná funkce lázně následující je podmíněna znečištěním filmu lázní předchozí. Na konci procesu prochází film stabilizací a koncovým praním. Výsledky jsou standardní a vysoce kvalitní bez ohledu na to, o jakou značku filmu se jedná. Vynikající výsledky dává i crossování filmů C-41, z nichž vycházejí zajímavé kreace barev, jasů a kontrastů. Crossování je zejména v poslední době velmi vyhledávaným způsobem zpracování filmů C-41. Stejně dobré výsledky vykazují i filmové materiály LOMOGRAPHY. ‹ skrýt více ›

Průběhový ČB filmový procesor ILFORD ILFOLAB FP 40

Naše firma ULTRALAB & syn, nabízí dokonalé zpracování ČB fotografických filmů v novém ČB průběhovém procesoru ILFORD ILFOLAB FP 40. Ilfolab je velmi sofistikovaný vyvolávací procesor, v němž výrobce - firma ILFORD zhodnotila všechny letité zkušenosti fotografů a vytvořila procesor, schopný zpracovat jakýkoli typ nebo značku filmu, za podmínek stanovených výrobcem. Po konzultacích s dodavatelem jsme do tohoto stroje nasadili ČB negativní vývojku pro jemnozrnné zpracování filmů typu ILFOTEC RT rapid. Po vyvolání provních zkušebních filmů jsme zjistili, že ač vývojka pracuje velmi rychle a při 26°C, výsledky jsou o poznání jemnozrnější, než u filmů zpracovaných například vývojkou Rodinal při 20°C. Provyvolání největších stínů v obraze je dokonalé, výrazně se zvýšilo prokreslení v nejtmavších partiích obrazu. Maximální zčernání obrazu dociluje hodnoty 2,2 a kontrast je velmi příjemný. I u velmi přesvětlených negativů je kresba i v největších světlech velmi uspokojivá.

Výhodou použití tohoto speciálního procesoru je zejména to, že na něm lze měnit vyvolávací čas podle požadavků zákazník a a typu filmu. Lze tedy za sebou volat film s citlivostí 50ASA a hned po něm film s citlivosti 3200 ASA. Oba filmy pak jsou správně vyvolané.

I ostatní chemikálie, použité pro zpracování klientských filmů jsou od firmy ILFORD. Ustalovač je ILFORD 2000 RT, přerušovací lázeň je ILFOSTOP pro, koncová smáčecí lázeň je ILFORD ILFOTOL. Vzhledm k výsledkům, d o p o r u č u j i - nechte si udělat u firmy ULTRALAB & syn, sro. zkušební volání. BUDETE PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPENI !
‹ skrýt více ›

Univerzální procesor JOBO AUTOLAB ATL 2200

Přestože předchozí vyvolávací procesor ILFOLAB FP 40 nabízí dokonalé zpracování, je však určen pouze pro zpracování filmů typu 135, 120 nebo 220. Pokud je třeba zpracovat jakýkoli film větší, než uvedené, musí být zpracován ve vyvolávcí procesoru AUTOLAB ATL 2200. Tento procesor je schopen zpracovávat všechny filmy až do velikosti 8x10" planfilmu. Velmi často je využíván, pokud si klient přeje zpracování v konkrétní, jiné vývojce, za jím specifikovaných podmínek (předvyvolání, prodloužené nebo zkrácené vyvolávací časy atd.).

Univerzálnost tohoto vyvolávacího procesoru je obrovská. Lze v něm vyvolávat ČB materiály, stejně jako materiály barevné diapositivní vebo negativní. Stejně dobře v něm vyvoláte fotografické papíry ČB i barevné. Pokud by si zákazník přál vyvolávat materiály CIBACHROME, i to je možné. Univerzálnost tento procesor ukazuje i tím, že je schopen vyvolávat i RTG materiály.

V procesoru AUTOLAB ATL 2200 lze použít celkem tři druhy vyvolávacích tanků a bubnů, podle toho, co potřebujete v procesoru vyvolávat. Pro kinofilmy a svitkové filmy běžné produkce se používají tanky s cívkami typu 1500. Pro "malé" planfilmy 6x9 cm, 9x12 cm nebo 4x5" se používají tanky typu 2500. Pro vyvolávání velkých planfilmů do velikosti 8x10" a pro zpracování papírových fotografií se používají bubny typu 2800 a 3000.

Nastavení vyvolávacích časů je možné na stávajících 12 kanálech. Vyvolávání jednodušších procesů lze připravovat souběžně, protože procesoru má tepltní sondy na první a čtvrté rezrvní láhvi. Současně tak lze připravovat například volání negativního procesu C41 a diapositivního procesu E-6.
‹ skrýt více ›

EPSON STYLUS P 8000

Plotr Epson Stylus Pro 8000 patří v současné době mezi nejlepší velkoformátové tiskárny na trhu. Jeho základní technické parametry jsou udivující, používané tiskové medium má v současnosti nejlepší parametry. Plotr používá technologii inkoustového tisku s inkousty Ultrachrome HDR (High Dynamic Range). Používá 11 barev inkoustů se dvěma černými inkousty pro tisk lesklých nebo matných obrazů. Inkousty jsou v následujícím pořadí: Zelená, oranžová, jasná světle purpurová, jasná purpurová, žlutá, světlá azurová, azurová, matná černá, fotografická lesklá černá, světlá černá, světlá šedá.

V našem plotru používáme také speciální tiskový SW s názvem IMAGE PRINT, který v sobě zahrnuje všechny ICC profily jednotlivých typů papírů a pláten, na která tiskneme a umožňuje tedy tisknout bez zbytečných zkoušek a tedy i ztrát.

Pro tisk může obsluha použít následující formáty: A0, A1, A2, A3, A3+, A4, B0, B1, B2, B3, B4 a role šíře 17" (43,2 cm), 24" (61 cm), 36" (91,4 cm), 44" (111,8 cm).

Vhodná síla papíru je 0,8 - 1,5 mm. LCD displej, nutný k ovládání stroje je barevný o úhlopříčce 6,3 cm.
‹ skrýt více ›

Terminál ORDER-IT 10

Terminál je vybaven sloty pro paměťová média z digitálních fotoaparátů a CD-R mechanikou pro načtení Vámi přinesených digitálních fotografií. Postupně pomocí dotykové obrazovky a s pomocí nápovědy vytvoříte objednávku. např. koláže, kalendáře, foto-knihu a další. Tisknout lze na fotopapírc Crystal Archive Digital Paper Type DPII, povrch lesk nebo mat do rozměru 30 x 45cm, nebo na tiskárně kiosku DX 100 na fotopapír FUJI do rozměru 21 x 30cm.

EPSON STYLUS EXPRESSION 1680 Pro

V laboratoři je k dispozici kvalitní plošný skener pro naskenování plošné předlohy (včetně transparentní) do velikosti A4+ a scanner SP 3000