Příprava souborů

Tato sekce se věnuje návodům na přípravu souborů pro následnou výrobu zvětšenin na našich strojích. Není nutné, abyste své soubory připravovali dle těchto rad, ale umožní Vám to větší kontrolu nad výsledkem.

K úpravám u nás v laboratoři používáme software Adobe Photoshop. Ten také vřele doporučujeme všem našim zákazníkům. Je ovšem možné využít i jiných editorů. Editor by měl být schopen práce s barvovými profily, které jsou pro naše vybavení k dispozici.

Než začnete s úpravou fotek, bylo by dobré, aby Vaše zařízení bylo (dle dostupných možností) barevně zkalibrováno. K tomu by Vám měla pomoci aplikace Adobe Gama dostupná ke všem verzím software Adobe Photoshop. Zároveň jsme pro Vás připravili korekční tabulku pro názornou představu o možnostech digitálního minilabu a pro porovnání se zobrazením na Vašem monitoru.

Jakmile do úpravy digitálních fotografií proniknete - oceníte již výše zmíněné barvové profily, které Vám pomohou doladit Vaše soubory připravované pro zvětšení pro přesnější barevnou shodu.

Při zadání zakázky (pro zvětšeniny na strojích FUJIFILM Frontier) u nás v laboratoři, použití ON-line Galerie budete otázáni mimo jiné na jednu zdánlivě záludnou, ale důležitou volbu pro následující zpracování:

Přejete si Vaše digitální fotografie zpracovat s ořezem (FILL-IN) nebo bez ořezu (FIT-IN) Pro zpracování je nutné vědět, jak si zákazník přeje, aby bylo naloženo s rozdílnými proporcemi jím přinesených dat a výstupním formátem. Pokud data nejsou již Vámi nijak zpracována a pocházejí z běžného digitálního fotoaparátu, budou mít zpravidla proporce 4:3 (např 1600x1200 px). Tyto proporce ovšem neodpovídají proporcím běžných formátů (např 10x15), které si zákazníci nejčastěji vybírají. Tyto formáty byly vytvořeny pro zvětšování z negativních a diapozitivních materiálů (políčko kinofilmu má proporce 3:2). Budete mít tedy několik možností, jak postupovat. Buďto nechat svá data zpracovat systémem:

FILL-IN (s ořezem) nejčastější volba - Vaše data budou oříznuta na střed do proporcí výstupního Vámi zvoleného formátu formátu a následně přepočítány na celou plochu papíru.

FIT-IN (bez ořezu) - Vaše data nebudou ořezána - pouze se přepočítají tak, aby bylo využito co největší plochy papíru. Na výsledné fotografii tedy vznikne po dvou protilehlých stranách bílý proužek.

NO-RESIZE (1:1) - pokud máte svá data připraveny dle našich návodů, bude možné je zpracovat bez jakýchkoliv úprav. To je velmi důležité. Pokud si dáte práci předem, ušetříte tím nebezpečí pozdějšího nemilého překvapení a dostanete do ruky fotografie takové, jaké si opravdu přejete.

Zvolit raději formát 3:4 - jsme si vědomi, jaké mají zákazníci potíže s nesouhlasem proporcí a tak jsme připravili speciální formáty odpovídající přesně proporcím 3:4. U nich se nemusíte obávat žádného ořezu (pokud jsou Vámi přinesená data v proporcích 3:4) ani pro někoho nevzhledné bílé pruhy po stranách. Počítejte však s tím, že většina doplňkového zboží, jako jsou alba, nebo rámy jsou určeny pro klasické formáty. Zapamatujme si tedy, že pokud své soubory budete (dle našich rad) upravovat, vyžádejte si zpracování NO-RESIZE.

Příprava souborů - FUJIFILM Frontier 570

Úprava na vhodný rozměr

Využijeme nástrojů mnoha dostupných grafických editorů, jako například Adobe© Photoshop© nebo například Microsoft PowerPoint© dodávaným s balíkem Microsoft Office©. Stroj Frontier 570 pracuje standardně v 300DPi. Tato rozlišení budeme používat při přípravě dat. Pokud bychom totiž nastavili přesně centimetrovou velikost v jiném rozlišení, výsledek by nebyl správný. Při menším rozlišení by byla připravená fotografie menší než je papír, a při větším by zase nebyla na papíru celá.

Nejdříve trochu matematiky:

Stroj si při zpracování dat přečte soubor a mimo jiné se při jeho zpracování orientuje podle rozměru v pixelech. Rozměr v pixelech je výsledkem rovnice :

počet pixelů = hodnota v centimetrech respektive v palcích x hodnota DPi (DPi je počet pixelů na jeden palec)

Např. jak se později dočtete v tabulce, doporučený rozměr pro velikost 10x15 (v 300DPi) je: 1240 x 1831 pixelů. Jak jsme k tomuto rozměru došli? Formát s označením 10x15 měří přesně 10,2x15,2 cm. K tomuto rozměru přidáme spadávku 1,5mm na každou stranu a dojdeme k 10,5x15,5 cm. Nyní bychom měli převést pro další výpočet centimetry na palce, ale nemusíme. Stačí, když do svého editoru zadáme rozměr 10,5 x 15,5 cm při 300DPi a dojdeme k onomu rozlišení 1240 x 1831 pixelů.
Pro úplnost v následujících tabulkách uvádíme rozměry formátů přesně v milimetrech bez spadávky, v milimetrech se spadávkou a dále v pixelech bez spadávky a v pixelech se spadávkou a to jak pro rozlišení 300DPi. Co to je spadávka, se dozvíte vzápětí. Pokud se Vám po přečtení těchto řádků zatočila hlava, nezoufejte, je to velmi jednoduché a nebude těžké celý systém přípravy vhodného rozměru pochopit.

Tabulka běžných a plných formátů*
Pro rozlišení 300 DPi (digitální minilaby FUJIFILM Frontier 570)

Označení formátu:

Rozměr v cm bez spadávky:

Rozměr v pixelech bez spadávky:

Rozměr v cm se spadávkou:

Rozměr v pixelech se spadávkou:

9x13

8,9x12,7

1051x1500

9,2x13

1087x1535

13x13

12,7x12,7

1500x1500

13x13

1535x1535

10x15

10,2x15,2

1205x1795

10,5x15,5

1240x1831

15x15

15,2x15,2

1795x1795

15,5x15,5

1831x1831

13x18

12,7x17,8
12,7x19,0

1500x2102
1500x2244

13,0x18,1
13,0x19,3

1535x2138
1535x2280

15x21

15,2x21,0
15,2x22,8

1795x2480
1795x2693

15,5x21,3
15,5x23,1

1831x2516
1831x2728

18x18

17,8x17,8

2102x2102

18,1x18,1

2138x2138

18x24

17,8x24,0

2102x2835

18,1x24,3

2138x2870

18x27

17,8x27,0

2102x3189

18,1x27,3

2138x3224

20x20

20,3x20,3

2398x2398

20,6x20,6

2433x2433

20x30

20,3x28,7
20,3x30,5

2398x3390
2398x3602

20,6x29,0
20,6x30,8

2433x3425
2433x3638

26x26

25,4x25,4

3000x3000

25,7x25,7

3035x3035

26x30

25,4x30,5

3000x3602

25,7x30,8

3035x3638

26x39

25,4x38,1

3000x4500

25,7x38,4

3035x4535

30x30**

30,5x30,5

3602x3602

30,8x30,8

3638x3638

30x36**

30,5x35,5

3602x4193

30,8x35,8

3638x4228

30x40**

30,5x40,6

3602x4795

30,8x40,9

3638x4831

30x46**

30,5x45,7

3602x5398

30,8x46,0

3638x5433

13x38

12,7x38,1

1500x4500

13,0x38,4

1535x4535

15x38

15,2x38,1

1795x4500

15,5x38,4

1831x4535

15x46**

15,2x45,7

1795x5398

15,5x46,0

1831x5433

18x46**

17,8x45,7

2103x5398

18,1x46,0

2138x5433

 

* Plné formáty - formáty speciálně přizpůsobené proporcím kinofilmového políčka (3:2). Oproti běžným rozměrům, od kterých jsou odvozeny, při nich nedochází k podstatnému ořezu předlohy.

** Formáty 30x36, 30x40, 30x46, 15x46, 18x46 - pouze na FUJIFILM Frontier 570

Tabulka formátů 4:3*
Pro rozlišení 300 DPi (digitální minilaby FUJIFILM Frontier 570)

Označení formátu:

Rozměr v cm bez spadávky:

Rozměr v pixelech bez spadávky:

Rozměr v cm se spadávkou:

Rozměr v pixelech se spadávkou:

DIGI 9x13

9,5x12,7

1122x1500

9,8x12,7

1157x1535

DIGI 10x15

11,4x15,2

1346x1795

11,7x15,5

1382x1831

DIGI 13x18

12,7x17,0

1500x2008

13x17,3

1535x2043

DIGI 15x21

15,2x20,2

1795x2386

15,5x20,5

1831x2421

DIGI 18x24

17,8x23,7

2102x2799

18,1x24,0

2138x2835

DIGI 20x30

20,3x27,0

2398x3189

20,6x27,3

2433x3224

DIGI 26x30

25,4x33,8

3000x3992

25,7x34,1

3035x4028

DIGI 30x40**

30,5x40,6

3602x4795

30,8x40,9

3638x4831

* Formáty 4:3 - formáty, které přesně odpovídají proporcím 4:3. Tento poměr stran dodržuje drtivá většina výrobců digitálních fotoaparátů. Pokud upravujete soubory z digitálních fotoaparátů a nepřejete si udělat velký výřez, můžete použít právě tyto formáty. Ceny fotografií v poměru 4:3 odpovídají nejbližšímu běžnému formátu.

** Formáty 30x36, 30x40, 30x46, 15x46, 18x46 - pouze na FUJIFILM Frontier 570

Spadávka - přidání 1,5 mm na každé straně. Před osvitem, při transportu, dochází k miniaturní rotaci papíru, které nezabráníme a zároveň dochází k velmi nepatrnému zpomalení či zrychlení papíru a tak ořízlý papír nedojde pod expoziční jednotku na 100% přesně. Když jsou data naformátována přesně na uvedené rozměry bez spadávky, je pravděpodobné, že na rozích (krajích) papíru nebude papír naexponován. Proto přidáváme k přesnému rozměru 1,5mm na každou stranu a tím tomuto problému předejdeme. To znamená, že při přípravě fotografie 10x15 naformátujeme data na velikost 10,5x15,5. Pokud uvažujeme o osvitu fotografií s bílým rámečkem, nemusíme s těmito 1,5mm (3mm) počítat, protože neosvícený prostor na papíru je ve výsledku bílý. Pokud nastavíme (ořízneme) rozměry obrazu přesně podle daného rozměru dle tabulky a požádáme obsluhu při zadávání zakázky v laboratoři o zpracování NO-RESIZE, nedojde k ořezu ani k bílým okrajům na výsledných fotografiích.

Barevné úpravy

Barevné úpravy záleží jen na Vás. Je ale dobré vědět, že naše a Vaše zařízení velmi pravděpodobně nejsou barevně shodná! Pokud Vám opravdu záleží na shodě barevnosti Vašeho monitoru a našich fotografií, bylo by dobré využít několika triků, jak docílit lepšího výsledku. Ty si popíšeme následně. Nicméně nebylo by správné hovořit o možnosti naprosto perfektního 100% sladění. Toho nedosáhneme nikdy. Jak zobrazení Vašeho monitoru, tak barevnost našeho výstupu se v časové ose mění. Tuto skutečnost minimalizujeme tím, že každý den kalibrujeme naše vybavení (vývojka, lasery a pod.). Společnou snahou ale můžeme dosáhnout velmi dobrého výsledku. Je dobré, když si zákazník vyzvedne kalibrační tabulku a nebo si rovnou udělá pár malých testů, které na svém pracovišti porovná s vyobrazením na monitoru a odhadne tak rozdíly. Velmi podstatnou pomocí by měly být barvové profily, které obsahují veškeré informace o možnostech osvitu našeho zařízení. V odkazech níže jsou diskutované prvky nejen ke stažení, ale je u nich i nápověda odpovídající na otázku: "Jak na to?".

Korekční tabulka

V odkazu si stáhnete kalibrační tabulku a informujete se v návodu k jejímu použití. Tabulku si také vyzvedněte v papírové formě u nás v laboratoři (zdarma), ať ji můžete porovnat s vyobrazením u Vás na monitoru.

Barvové profily

Stáhněte si barvové profily našich zařízení, která pravidelně obnovujeme pro jejich větší účelnost. Práci s profily by měla určitě předcházet kalibrace monitoru pomocí Adobe Gama nebo obdobného produktu.

Optimalizace a uložení

A jsme ve finále. Na této stránce se dozvíte, jak Vámi připravená data uložit. Nejprve se musíte rozhodnout, v jakém formátu budete fotografie ukládat. Pro fotografie z digitálních fotoaparátů a ze skeneru doporučujeme ukládat ve formátu JPEG (*.jpg). Soubory mají na svou velikost perfektní kvalitu, zvláště při nastavení menší ztráty při kompresi (9-12). Pro předtiskovou a archivační fotografii uložte soubor ve formátu TIFF (*.tif) dle instrukcí popsaných níže. Můžete také použít formát BMP.

!!! Všechny fotografie tiskneme z RGB!!

!!! U *.tif souborů je nutné je uložit takto: !!!

!! bez LZW komprese, PC nastavení, 8bit, bez kanálů a cest, bez vrstev !!
Pokud budete požadovat výstup ze souborů jiných než *.jpg,, *.tif, *.bmp, k ceně zpracování bude připočteno 25% za přeuložení dat. Děkujeme za pochopení.

Své soubory můžete následně zkopírovat na medium (CD-R, CD-RW, DVD+/-R/RW, ZIP (100 i 250), JAZ, Memory-Stick, Flash karta, Smart karta a pod.)

Příprava souborů - EPSON Stylus Pro 9900

Příprava a uložení

Doporučujeme připravovat data v barevném modelu RGB (Adobe RGB), ve kterém systém pracuje.

Velikost souboru pro tisk záleží na požadované velikosti, určení a vzdálenosti pozorovatele. Např. poster o velikosti 60x90cm by měl mít fyzické rozlišení přibližně 150 DPi (pokud bude mít více, tím lépe).
Data připravte v souborech typu: *.TIF, *.BMP.
Pokud máte možnost - preferujte přípravu dat na PC-IBM kompatibilních. Při práci se soubory z MAC se mohou vyskytnout problémy.
Data můžete připravit na média: CD-R, CD-RW, DVD-R/+R/RW, ZIP (100 i 250) a JAZ (1GB i 2GB).