FTP přístup

 

Služba FTP přístup je určena pro dlouhodobé zákazníky/profesionály s dobrou znalostí počítačové techniky. Zákazníkovi po dohodě přidělíme bezplatně prostor na našem serveru, na který bude moci přenést svá data pro tisk. Přístup je z hlediska spolehlivosti a rychlosti zdaleka nejkvalitnějším řešením vzdálené objednávky na fotopráce. Po nahrání (uploadu) zákaznických dat na server nám zákazník zašle jednoduchý e-mail popisující jeho zakázku (Šablona této zprávy je k dispozici níže).

Co je třeba vědět, než začnete přemýšlet o FTP přístupu:

A Zákazník by měl bez problému zvládat základní přípravu dat (oříznutí na správný rozměr, uložení do vhodného datového formátu). Tyto informace jsou k dispozici zde.

B Zákazník by měl mít stabilní a dostatečně rychlý přístup k internetu.

C Zákazník by měl umět ovládat FTP klient (software pro vzdálenou správu přiděleného prostoru na našem serveru). Software lze stáhnout zdarma - použít lze například oblíbený manažer souborů "Total Commander", který nabízí mimo jiné i FTP připojení.

Ceny zvětšenin objednaných v rámci portálu FTP odpovídají ceníku zvětšenin 9x13 až 30x45.

Zakázky jsou zpracovávány ve všední dny do 24 hodin nebo i dříve - dle dohody.

Jak získat FTP přístup?

1. Být stálým zákazníkem - tedy zákazníkem, který u nás zaplatí za fotopráce min. 5000 Kč / měsíčně.

2. Poslat žádost - Na e-mail (ultralab@ultralab.cz) nám pošlete žádost o přidělení FTP prostoru.
Náš administrátor Vám přidělí dle potřeby a dle možností úměrně velký prostor (zpravidla cca 200MB).

Jak se připojit a pracovat s FTP prostorem?

1. E-mail s přístupovými informacemi - Po přidělení FTP prostoru Vám administrátor zašle e-mail, ve kterém budou následující údaje (následující příklad je funkční - můžete vyzkoušet):

Jméno uživatele: "jan_novak"
Heslo: "autobus"
---
hostitel: farlight.ultralab.cz
---
velikost přiděleného prostoru: 20MB

2. Vytvoření nového FTP připojení - Nyní záleží na typu Vašeho FTP klienta, ale běžně vyžadované hodnoty k připojení jsou následující:

Relace: - zde můžete napsat jakýkoliv krátký text jako pojmenování připojení (např: "můj Ultralab FTP prostor")
---
Jméno uživatele: "jan_novak"
---
heslo: buďto vepíšete heslo "autobus" nebo necháte pro větší bezpečnost hodnotu nevyplněnou a budete o její zadání požádáni při připojování.
---
vzdálený adresář: nevyplňujte
místní adresář: nevyplňujte
typ serveru: ponechejte autodetekci
(Doporučujeme nepoužívat firewall. Pokud by se nepodařilo připojit, vyhledejte volbu "Použít pasivní režim přenosu (jako WWW browser)" a aktivujte ji)

3. Připojte se - Nyní by neměl být problém se přihlásit. Pokud se nějaké problémy přes to vyskytnou - řiďte se dle nápovědy ke zvolenému FTP klientu, můžete také o pomoc požádat našeho administrátora.

4. Upload souborů na server - K dispozici máte prostor o velikosti, který je popsán v e-mailu s Vašimi přihlašovacími údaji. Doporučujeme třídit Vaše soubory do adresářů, se kterými se bude Vám i nám při zpracování lépe pracovat.

5. Mazání souborů - K mazání souborů můžete použít buď svůj klient nebo stačí požádat administrátora. Nemusíte se bát, že by se soubory znehodnotily nebo smazaly samovolně. FTP server je chráněn proti neodbornému zásahu a proti neautorizovanému vstupu.

6. Ztráta přístupových údaju - S jakýmikoliv potížemi s heslem nebo se ztrátou hesla se obraťte přímo naadministrátora.

Vzorová zpráva pro zaslání e-mailu na objednávku zvětšení fotografií z již uploadovaných souborů:

Předmět zprávy: - Objednávka zvětšenin z FTP prostoru - "Vaše jméno uživatele".

Zpráva - "název souboru.jpg/tiff nebo adresáře" - "kolik kopií" "na jaký formát" - "lesk/mat" - "oříznout/plný formát/1:1". (např.: "honzik.jpg - 1x 10x15 - lesk - oříznout", nebo "adresář Honzik - každou 1x 10x15 - lesk - oříznout")

Jak na přípravu souborů pro výrobu zvětšenin na strojích Frontier - ZDE